Shade

Sede: Crystal Nails Bolzano di Hasani Denajda, via Rovigo 51/A, 39100 Bolzano. Tel: 324 774 9828 Email: crystalnails.bz@gmail.com

Master: Livia Iacolare


Data della formazione: 2019. december 07. — 2019. december 07.

Costo della formazione: Ft

Iscrizione

Indietro